ZREALIZOWANE KONTRAKTY I NADZORY INWESTORSKIE:
(kliknij na na wybranej pozycji aby wyświetlić szczegóły)
 
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na kontrakcie: "Przebudowa węzła autostradowego Olszyna na skrzyżowaniu autostrady A-12 z drogami nr 1019 i nr 49532"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 20.08.0997 do 27.10.1998
 • Wartośc brutto: 1.463.201 ECU
 
Zamawiający: 
 • Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych Oddział w Zielonej Górze
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na kontrakcie: "Budowa Trasy XXX-lecia w Żarach"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 28.07.1997 do 26.10.1998
 • Wartośc brutto: 2.334.595 ECU
 
Zamawiający: 
 • Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych oddział w Zielonej Górze
 
 
 

 

Nadzór Inwestorski na zadaniu: "Remont mostu drogowego żelbetowego w ciągu drogi krajowej Nr 34 w Głogowie przez rzekę Stare Koryto Odry"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji:
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich Legnica
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na zadaniu: "Budowa mostu przez rzekę Bóbr w Szprotawie wraz z drogami dojazdowymi"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 01.06.1998 do 31.08.1999
 • Wartośc brutto: 1.846.025 EUR
 
Zamawiający: 
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 
 
 

 

Nadzór Inwestorski na kontrakcie "Odbudowa drogi gminnej wraz z obiektami mostowymi na odcinku od skrzyżowania drogi w Krępie do rz. Odra"

 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na kontrakcie: "Budowa obwodnicy m. Szprotawa"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 15.02.2000 do 19.12.2001
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Zielonej Górze
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na kontrakcie: "Budowa mostu granicznego na rz. Nysa Łużycka w miejscowości Zasieki - Forst wraz z dojazdami"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 14.09.2001 do 31.01.2003
 • Wartośc brutto: 312.400 EUR
 
Zamawiający:
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na kontrakcie: "Budowa obwodnicy miejscowości Ognica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 wraz z budową mostu przez rzekę Rurzyca"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 14.12.2000 do 13.06.2003
 • Wartośc brutto: 16.275.944,92
 
Zamawiający:
 
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na kontrakcie: "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 289"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 14.09.2001 do 14.11.2003
 • Wartośc brutto: 1.138.610,72 EUR
 
Zamawiający:
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na kontrakcie: "Modernizacja dróg krajowych nr 132i 133 na odcinku Przejście graniczne Kostrzyn - Gorzów Wlkp."

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 23.10.2001 do 18.09.2003
 • Wartośc brutto: 2.995.078,53 EUR
 
Zamawiający:
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera na kontrakcie: "Modernizacja odcinków drogi krajowej nr 132 w ciągu dr. krajowych nr 132 i 133 Kostrzyn - Gorzów Wlkp"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 26.01.2001 do 30.04.2003
 • Wartośc brutto: 11.340.000,00 EUR
 
Zamawiający:
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 
 
 

 

Nadzór Inwestorski na kontrakcie: "Budowa dojazdów do mostu p/rz. Bóbr k/m. Golnice, w ciągu drogi krajowej nr 18, ETAP IIIb: Dojazdy do mostu na Bobrze od km 69+000 do km 71+050", w technologii nawierzchni betonowej

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 01.01.2003 do 01.01.2004
 • Wartośc brutto: 7.952.885,00
 
Zamawiający:
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
 
 
 

Pełnienie funkcji Inżyniera na kontrakcie: "Budowa obwodnicy m. Wilkanowa w ciągu drogi krajowej nr 27 Zielona Góra - Żary-Przewóz od km 0+000 do km 4+973,96"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 07.10.2003 do 30.09.2005
 • Wartośc brutto: 4.469.846,10 EUR
 
Zamawiający:
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera na kontrakcie: "Budowa obwodnicy m. Żary długości 1,973 km w ciągu drogi krajowej nr 12 Żary - Żagań"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 01.10.2004 do 30.09.2005
 • Wartośc brutto: 1.872.300,03 PLN
 
Zamawiający:
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na kontrakcie: "Budowa Zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp. - Etap II w ciągu drogi krajowej nr 3 relacji Świnoujście - Jakuszyce na odcinku o długości 9+467 km."

 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na kontrakcie: "Budowa obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Jakuszyce od km 225+216 do km 232+464"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: 02.11.2004 do 07.07.2006
 • Wartośc brutto: 71.520.000,00 PLN
 
Zamawiający:
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacja zadania: "Budowa obwodnicy Lubska w ciągu dróg wojewódzkich nr 287 i 289 Etap I - od km 0+000 do km 4+982,74"

 

 

Pełnienie funkcji nadzoru Inwestorskiego na kontrakcie: "Budowa drogi ekspresowej S3 szczecin - Gorzów Wlkp. Odcinek III węzeł od km 54+900 do km 81+613"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: 12.01.2008 do 15.07.2010
 • Wartośc brutto: 593.426.064,85 PLN
 
Inwestor:
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
 
 
 

 

Nadzór inwestorski nad "przebudową drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Oborniki na odcinku Niekursko - granica województwa"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: 21.03.2011 do 27.10.2011
 • Wartośc brutto: 7.903.167,91 PLN
 
Zamawiający:
 • Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
 
 
 

 

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Dostosowanie drogi krajowej nr 2 (odcinek dwujezdniowy) do parametrów autostrady na odcinku od km 0+000 do km 1+100,0(km autostradowy od km 0+895 do km 1+995,0)", w technologii nawierzchni betonowej

 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: "Przebudowa ulicy Dobrej - I etap"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: 04.03.2011 do 15.11.2011
 • Wartośc brutto: 3.847.581 PLN
 
Zamawiający:
 • Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
 
 
 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Budowa drogi od ul. Świerczewskiego do Os. Widok i Os. Żaków w Świebodzinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: 10.03.2011 do 30.10.2011
 • Wartośc brutto: 2.194.310,14 PLN
 
Zamawiający:
 • Gmina Świebodzin
 
 
 

 

Pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zarządzania Projektem na kontrakcie: " Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa" odcinek Kaczkowo-Korzeńsko. Obwodnica Bojanowa i Rawicza

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: 03.08.2010 do 30.11.2013
 • Wartośc brutto: 688.514.954,41 PLN
 
Zamawiający:
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
 
 
 

 

Pełnienie usługi polegającej na Zarządzaniu projektem POIiŚ na kontrakcie : „Zarządzanie projektem POIiŚ: Budowa drogi ekspresowej S-3 Gorzów Wlkp. – Nowa Sól, podzadanie Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz w km 0+(-)500 do 37+146, z podziałem na kontrakty

Szczegóły kontraktu:

   1.Kontrakt I (odcinek 2) – od Gorzowa Wlkp. do węzła „Skwierzyna 1” od km 0+(-)500 do m 18+040.

  2.Kontrakt II (odcinek 1 i 3) – od węza „Skwierzyna 1” do węzła „Międzyrzecz Północ” od km 18+040 do km 37+146. w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”
 • Czas realizacji: 01.06.2011 do 15.05.2014
 • Wartośc brutto: 793.392.721,91 PLN
 
Zamawiający:
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Zielonej Górze