ZREALIZOWANE DOKUMENTACJE PROJEKTOWE:
(kliknij na na wybranym projekcie aby wyświetlić szczegóły)
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowy mostu granicznego przez rzekę Nysa Łużycka w ciągu drogi wojewódzkiej Zasieki - Lubsko"

Szczegóły kontraktu:
 • Czas realizacji: od 22.08.2000 do 06.03.2001
 • Wartośc brutto: 341.600 zł
 
Zamawiający: 
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 

Opracowanie koncepcji programowych dla następujących zadań: obwodnica m. Międzyrzecza, obwodnica m. Łęknica, obwodnica m. Skwierzyna, obwodnica m. Sulkechów

Szczegóły:

  1. Budowa obwodnicy m. Międzyrzecza w ciągu drogi krajowej Nr 3 o długości 6,5 km z 4 obiektami mostowymi
 • Czas realizacji: od 01.2000 do 06.2000
 • Wartośc brutto:
 • 2. Budowa obwodnicy m. Łęknica w ciągu drogi krajowej nr 12 do przejścia granicznego Łęknica - Kreuschwitz
 • Czas realizacji: od 01.2001 do 07.2001
 • Wartośc brutto:
 • 3. Budowa obwodnicy m. Skwierzyna w ciągu drogi krajowej nr 3 o długości 9 km wraz z przebudowa 3 km dróg bocznych
 • Czas realizacji:
 • Wartośc brutto:
 • 4. Budowa obwodnicy Sulechowa w ciągu drogi krajowej nr 32 o długości 4,5 km wraz z węzłem drogowym z drogą krajową nr 3 i 3 obiektami mostowymi żelbetowymi"
 • Czas realizacji: od 03.2002 do 04.2002
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 

Opracowanie koncepcji: "Koncepcja programowa budowy obwodnicy m. Drzonków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 279 o długości 1,2 km"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 05.2002 do 12.2002
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 •  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 

Opracowanie dokumentacji budowlanej: "Budowa obwodnicy drogowej miasta Śremu i wsi Zbrudzewo"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 2001 do 2002
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 
 
 
 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej: "Dokumentacja projektowa dla budowy obwodnicy m. Rzepina o długości 2 km"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 03.2001 do 01.2002
 • Wartośc brutto: 344.540,00 zł
 
Zamawiający: 
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 

Opracowanie projektów dla następujących zadań: obwodnica m. Międzyrzecza, obwodnica m. Żagania, obwodnica m. Wilkanowa, obwodnica m. Żar, obejścia drogowego m. Sulechów

Szczegóły:

  1. Budowa obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi krajowej Nr 3 o długości 6,5 km z 4 obiektami mostowymi
 • Czas realizacji:
 • Wartośc brutto:
 • 2. Budowa obwodnicy m. Żagania w ciągu drogi krajowej Nr 12 o długości 4,9 km wraz z projektami branżowymi oraz obiektami mostowymi
 • Czas realizacji:
 • Wartośc brutto:
 • 3. Budowa obwodnicy Wilkanowa w ciągu drogi krajowej Nr 27 o długości 4,9 km wraz z wiaduktem żelbetowym 3-przesłowym, płytowym o długości całkowitej 65,4 m oraz projektami branżowymi
 • Czas realizacji:
 • Wartośc brutto:
 • 4. Budowa obwodnicy Żar w ciągu drogi krajowej Nr 12 o długości 2,4 km, z projektami branżowymi oraz wiaduktem żelbetowym jednoprzęsłowym, płytowym o długości całkowitej 31,4 km
 • Czas realizacji:
 • Wartośc brutto:
 • 5. Budowa obejścia drogowego m. Sulechów w ciągu drogi krajowej Nr 32 z węzłem drogowym o całkowitej długości 8,100 km i 3 wiaduktami
 • Czas realizacji:
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

 

Opracowanie koncepcji programowej: Budowa Obwodnicy Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12

 

 

Opracowanie koncepcji programowej: "Koncepcja programowa budowy obwodnicy Maszewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 138 o długości 6 km wraz z 1 obiektem mostowym (o długości 891 m) i 2 przejazdami gospodarczymi"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 12.2004 do 04.2005
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 
 
 
 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu: Wzmocnienie drogi krajowej S-3 - na odcinku Sulechów - Racula o długości 20,7 km

 

 

Opracowanie projektu: "Projekt budowy obwodnicy m. Babimost w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 06.02.2004 do 30.07.2005
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 
 
 
 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej: "Przebudowa drogi krajowej Nr 2 na odcinku Torzym - Pożrzadło od km 35+115 do km 47+000"

 

 

Opracowanie: "Aktualizacja koncepcji programowej przystosowania drogi wojewódzkiej nr 282 i 315 do pełnienia funkcji drogi krajowej 32-bis Zielona Góra - Wolsztyn"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 01.2007 do 05.2008
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową urządzeń obcych

Szczegóły:

   1. Przebudowa drogi woj. Nr 159 (ul. Mostowa) w m. Skwierzyna na odcinku od km 11+790 do km 13+964

   2. Przebudowa drogi woj. Nr 305 w m. Lgiń na odcinku od km 62+100 do km 62+600

   3. Projekt budowy ciągu pieszego - rowerowego przy drodze woj. Nr 81 od km 1+540 do km 3+434

   4. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 156 w m. Buszów od km 34+661 do km 36+041

 • Czas realizacji: od 2006 do 2008
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 

Opracowanie: "Projekt budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 2004 do 2008
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 

 

Opracowanie projektu: "Projekt przebudowy drogi woj. Nr 138 Torzym - Gubin"

 

 

"Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 3137 od km 76+440 do km 76+891"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 03.2009 do 11.2010
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej: "projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 279 relacji Jany - Stary Kisielin od km 6+880,00 do km 8+183,13"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 03.2009 do 06.2010
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej: "Budowa obwodnicy m. Kargowa w ciągu drogi krajowej nr 32"

Szczegóły:
 • Czas realizacji:
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej: "wykonanie aktualizacji koncepcji programowej budowy obwodnicy m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 10.2009 do 02.2012
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Drzonków - Racula od km 13+118,65 do km 14+812,63 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 14+812,63 do km 15+000,00"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: od 11.2009 do 04.2013
 • Wartośc brutto:
 
Zamawiający: 
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 

 

Opracowanie dokumentacji "Budowa drugiej jezdni Obwodnicy Gorzowa Wlkp. dł. 12 km w ciągu drogi ekspresowej S-3"

Szczegóły:
 • Czas realizacji: 03.03.2014
 • Wartośc brutto: 3.056.832,00 zł
 
Zamawiający: 
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania (projekt budowlany i wykonawczy) Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania pt: Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S-3 od km 225+216 do km 232+464

Szczegóły:
 • Czas realizacji: 05.02.2014
 • Wartośc brutto: 1.013.271,50 zł
 
Zamawiający: 
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 

 

Koncepcja budowy mostu przez rz. Odrę wraz z budową nowego przebiegu DW 282

Szczegóły:
 • Czas realizacji: 25.11.2014 ÷ 20.10.2016