FAQ-Aktualności-Kontrakty i Nadzory

AKTUALNIE WYKONYWANE KONTRAKTY I NADZORY INWESTORSKIE:
(kliknij na na wybranej pozycji aby wyświetlić szczegóły)

Zarządzanie Kontraktem w zakresie:
Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000,00 – km 11+660,00, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

Zarządzanie Kontraktem w zakresie: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów- Nowa Sól ,od km 272+650- do km 286+043, w tym pełnienie nadzoru nad realizacja robót