FAQ-Realizacje-Kontrakty i Nadzory

ZREALIZOWANE KONTRAKTY I NADZORY INWESTORSKIE:
(kliknij na na wybranej pozycji aby wyświetlić szczegóły)

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 20.08.0997 do 27.10.1998
    Wartość brutto: 1.463.201 ECU
Zamawiający:
    Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych Oddział w Zielonej Górze

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 28.07.1997 do 26.10.1998
    Wartość brutto: 2.334.595 ECU
Zamawiający:
    Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych oddział w Zielonej Górze

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji:
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich Legnica

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 01.06.1998 do 31.08.1999
    Wartość brutto: 1.846.025 EUR
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 15.02.2000 do 19.12.2001
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Zielonej Górze

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 14.09.2001 do 31.01.2003
    Wartość brutto: 312.400 EUR
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 14.09.2001 do 14.11.2003
    Wartość brutto: 1.138.610,72 EUR
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 23.10.2001 do 18.09.2003
    Wartość brutto: 2.995.078,53 EUR
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 26.01.2001 do 30.04.2003
    Wartość brutto: 11.340.000,00 EUR
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 01.01.2003 do 01.01.2004
    Wartość brutto: 7.952.885,00
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 07.10.2003 do 30.09.2005
    Wartość brutto: 4.469.846,10 EUR
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 01.10.2004 do 30.09.2005
    Wartość brutto: 1.872.300,03 PLN
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: 02.11.2004 do 07.07.2006
    Wartość brutto: 71.520.000,00 PLN
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: 12.01.2008 do 15.07.2010
    Wartość brutto: 593.426.064,85 PLN
Inwestor:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: 21.03.2011 do 27.10.2011
    Wartość brutto: 7.903.167,91 PLN
Zamawiający:
    Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu