FAQ-Realizacje-Projekty

ZREALIZOWANE DOKUMENTACJE PROJEKTOWE:
(kliknij na na wybranym projekcie aby wyświetlić szczegóły)

Szczegóły kontraktu:
    Czas realizacji: od 22.08.2000 do 06.03.2001
    Wartość brutto: 341.600 zł
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły:
    1. Budowa obwodnicy m. Międzyrzecza w ciągu drogi krajowej Nr 3 o długości 6,5 km z 4 obiektami mostowymi
    Czas realizacji: od 01.2000 do 06.2000
    Wartość brutto:
    2. Budowa obwodnicy m. Łęknica w ciągu drogi krajowej nr 12 do przejścia granicznego Łęknica - Kreuschwitz
    Czas realizacji: od 01.2001 do 07.2001
    Wartość brutto:
    3. Budowa obwodnicy m. Skwierzyna w ciągu drogi krajowej nr 3 o długości 9 km wraz z przebudowa 3 km dróg bocznych
    Czas realizacji:
    Wartość brutto:
    4. Budowa obwodnicy Sulechowa w ciągu drogi krajowej nr 32 o długości 4,5 km wraz z węzłem drogowym z drogą krajową nr 3 i 3 obiektami mostowymi żelbetowymi"
    Czas realizacji: od 03.2002 do 04.2002
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły:
    Czas realizacji: od 05.2002 do 12.2002
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły:
    Czas realizacji: od 03.2001 do 01.2002
    Wartość brutto: 344.540,00 zł
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły:
    1. Budowa obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi krajowej Nr 3 o długości 6,5 km z 4 obiektami mostowymi
    Czas realizacji:
    Wartość brutto:
    2. Budowa obwodnicy m. Żagania w ciągu drogi krajowej Nr 12 o długości 4,9 km wraz z projektami branżowymi oraz obiektami mostowymi
    Czas realizacji:
    Wartość brutto:
    3. Budowa obwodnicy Wilkanowa w ciągu drogi krajowej Nr 27 o długości 4,9 km wraz z wiaduktem żelbetowym 3-przesłowym, płytowym o długości całkowitej 65,4 m oraz projektami branżowymi
    Czas realizacji:
    Wartość brutto:
    4. Budowa obwodnicy Żar w ciągu drogi krajowej Nr 12 o długości 2,4 km, z projektami branżowymi oraz wiaduktem żelbetowym jednoprzęsłowym, płytowym o długości całkowitej 31,4 km
    Czas realizacji:
    Wartość brutto:
    5. Budowa obejścia drogowego m. Sulechów w ciągu drogi krajowej Nr 32 z węzłem drogowym o całkowitej długości 8,100 km i 3 wiaduktami
    Czas realizacji:
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Szczegóły:
    Czas realizacji: od 06.02.2004 do 30.07.2005
    Wartość brutto:

Szczegóły:
    Czas realizacji: od 01.2007 do 05.2008
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły:
        1. Przebudowa drogi woj. Nr 159 (ul. Mostowa) w m. Skwierzyna na odcinku od km 11+790 do km 13+964
        2. Przebudowa drogi woj. Nr 305 w m. Lgiń na odcinku od km 62+100 do km 62+600
        3. Projekt budowy ciągu pieszego - rowerowego przy drodze woj. Nr 81 od km 1+540 do km 3+434
        4. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 156 w m. Buszów od km 34+661 do km 36+041

    Czas realizacji: od 2006 do 2008
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły:
    Czas realizacji: od 2004 do 2008
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Szczegóły:
    Czas realizacji: od 03.2009 do 11.2010
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły:
    Czas realizacji: od 03.2009 do 06.2010
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły:
    Czas realizacji:
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Szczegóły:
    Czas realizacji: od 10.2009 do 02.2012
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Szczegóły:
    Czas realizacji: od 11.2009 do 04.2013
    Wartość brutto:
Zamawiający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze