O nas

W początkach działalności zajmowała się projektowaniem budowy, przebudowy i remontów obiektów mostowych.

Od 1991 roku zwiększono zakres działalności o projektowanie budowy i modernizacji dróg, obsługę geodezyjną robót drogowo-mostowych oraz budowę i modernizację małych obiektów mostowych, a od 1997 o prowadzenie nadzorów inwestorskich nad robotami drogowo-mostowymi m.in. współfinansowanymi z funduszy PHARE i Banku Światowego.

W wyniku przeprowadzonych w 2003 r. zmian w zakresie działalności, aktualnie PROMOST głównie zajmuje się:

   1) projektowaniem dróg, ulic i obiektów mostowych
   2) nadzorami autorskimi
   3) zarządzaniem kontraktami wraz z pełnieniem nadzorów nad realizacją robót drogowo-mostowych w charakterze : inżyniera kontraktu, inżyniera rezydenta, inspektora nadzoru itp. w oparciu o procedury FIDIC.

Dzięki wieloletniej działalności rozwiązujemy problemy techniczne z uwzględnieniem nowych rozwiązań i technologii oraz nowoczesnych materiałów spełniając postulat kompleksowej obsługi inwestora począwszy od prac koncepcyjnych do uzyskania pozwolenia na budowę projektowanych dróg i obiektów mostowych.